Wednesday, 30 November 2011

RPH Makro SayaRancangan Pengajaran Harian
Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun 1(KSSR)
Kelas: 1M
Masa: 30 minit
Bilangan murid: 24 orang
Tema: Rajin Berusaha
Tajuk: Kebun Sayur Datuk
Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama:   
Standard Kandungan 2.4 
Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.
Stantard Pembelajaran 2.4.2
Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 
Fokus Sampingan:
Standard Kandungan 3.5 
 menampal maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 
Stantard Pembelajaran 3.5.2 
menampal maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

Ojektif: Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
1.      Membaca dan memahami 3jenis sayur  jenis buah dan daun.
2.      Menampalkan jawapan yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah pernah lihat dan makan sayur-sayuran yang dalam gambar.
Pengisian Kurikulum: KB- Mengelaskan, Mengkategorikan
                                    KBT- Kemahiran berfikir                               
Nilai- Kerjasama, Kesihatan, kerajinan
Kaedah: Soal jawab
BBM: Bakul, Gambar sayur, Sayur-sayuran, Kad perkataan, Lembaran Kerja, kad seni kata lagu
Impak: Selepas pengajaran dijalankan

Masa
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Impak

Aktiviti guru
Aktiviti murid

                       
Set induksi
( 4 minit )
1.      Guru membawa 1 bakul ke dalam kelas.

2.      Guru bertanya soalan.          
1.      Murid menampak 1 bakul yang dibawa oleh guru.

2.      Murid menjawab soalan.
BBM: bakul

Langkah 1
 (8 minit )
1.      Guru memperkenalkan 8 jenis sayur-sayuran.

2.      Guru membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

1.      Murid mengeja perkataan.

2.      Murid membaca dan memahami maksud perkataan.
BBM: sayur-sayuran, kad perkataan, gambar sayur (Lampiran 1)

Langkah 2
( 8 minit )
1.      Guru memperkenalkan sayur jenis daun.

2.      Guru memperkenalkan sayur jenis buah.

3.      Guru membaca perkataan.
1.      Murid membezakan sayur jenis daun.

2.      Murid membezakan sayur jenis buah.

3.      Murid membaca perkataan.
BBM: kad perkataan
KB: mengelaskan

Langkah 3
( 6 minit )
1.      Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.

2.      Guru memberi lembaran kerja.
1.      Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

2.      Murid membuat lembaran kerja dalam kumpulan.
BBM: lembaran kerja (Lampiran 2), kad perkataan
Nilai: kerjasama


Penutup
( 4 minit )
1.      Guru sediakan seni kata lagu.

2.      Guru membaca seni kata lagu.


3.      Guru menyanyi lagu mengikut melodi  lagu “Old McDonald”
1.      Murid membaca seni kata lagu.

2.      Murid menyanyikan lagu mengikut melodi lagu “Old McDonald”

3.      Murid menggerakkan badan dengan mengikut rentak lagu.
BBM: kad seni kata lagu(Lampiran 3)No comments:

Post a Comment